Aby sprawdzić swoje IQ, kliknij tutaj.

Zagadki logiczne jako nieodłączny element gier i zabaw najmłodszych.


Myślenie logiczne potrzebne jest każdemu człowiekowi, w każdej dziedzinie życia. Człowiek, któremu brak było podstawowych umiejętności logicznego myślenia, nie mógłby funkcjonować sprawnie w społeczeństwie, ani podejmować żadnych ważnych decyzji. Jeśli proces rozumowania nie byłby na odpowiednim poziomie, człowiek nie mógłby formułować wniosków, ani poprawnie rozumieć prawidłowości przyczynowo – skutkowych. Prawidłowe rozumowanie wymaga nauki i ćwiczeń, dlatego od wczesnych dziecięcych lat doskonałe są zagadki logiczne, które mogą z powodzeniem wykonywać najmłodsze dzieci. Oczywiście proces prawidłowego rozumowania kształtują nie tylko zadania logiczno – matematyczne, ale także stawianie i rozwiązywanie promów z innych dziedzin życia. Bardzo ważna jest obserwacja otoczenia i wszystkie procesy poznawcze, rozmowy z dzieckiem, formułowanie przez nie swoich przeżyć i uczuć.

Zagadki logiczne w znacznej mierze ułatwiają naprowadzanie rozumu na odpowiednie tory, kształtowanie prawidłowego myślenia oraz ćwiczenie umysłu. Bardzo ważną rolę zagadki logiczne odgrywają u dzieci w wieku 7-11 lat, kiedy to procesy poznawcze ulegają zmianie, a umysł nastawiony jest coraz częściej na analizę i syntezę. Analiza i synteza odgrywają ważną rolę nie tylko w konkretnym myśleniu, ale również w myśleniu abstrakcyjnym. W tym wieku odpowiednie zagadki logiczne nakierowują dziecko na rozumowanie logiczne, pozwalają mu na oddzielanie różnych zjawisk i rzeczy i ustalanie zachodzących między nimi zależności, związków czy właściwości. Zagadki logiczne w tym wieku pobudzają aktywność myślową, powodują właściwe rozwiązywanie problemów, co prowadzi do opanowania subtelniejszych czynności umysłowych.

Zagadki logiczne powinny być nieodłączną częścią wszelkich zajęć i zabaw związanych z rozwojem dziecka. Zagadki logiczne nie tylko uczą myślenia, ale bardzo często dają konkretną wiedzę. Pozwalają porządkować swoje myśli, wyrażać je w słowach, unikać błędów w rozumowaniu oraz ułatwiają przyswajanie nowych wiadomości. Zagadki logiczne powinny towarzyszyć dziecku już od wczesnego wieku przedszkolnego i być jednym z podstawowych elementów kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej. Zagadki logiczne są tak istotnym czynnikiem, wpływającym na rozwój dziecka, że o dostarczanie odpowiednich ćwiczeń umysłowych powinni zadbać również rodzice. W tej chwili dostępnych jest wiele książeczek, krzyżówek, a także stron internetowych, gdzie można znaleźć zagadki logiczne. Warto korzystać zwłaszcza z Siecie, bowiem od najmłodszych lat w dziecku utrwala się przekonanie, że internet jest ważnym narzędziem w kształtowaniu myślenia oraz nabywania nowej wiedzy.